Digital elektrisk personalliggare

Skatteverket kräver att man använder en personalliggare i en rad antal branscher. Exempelvis så måste man använda personalliggare i restaurang-, bygg-, tvätt och frisörbranschen. Detta är ett krav som möjliggör enkla kontroller av skatteverket så att allting går rätt till. Det är en trygghet för både kunder och arbetare. En synlig personalliggare som är rätt ifylld är ett gott tecken och det ger ett bra intryck när man stiger in i en lokal. Här fyller man i vilka som har arbetat under dagens gång. Information som skall framgå är hur många timmar man har jobbat under dagen. Det är även viktigt att fylla i den elektroniska personalliggaren innan man ska stänga ner för dagen. Dagen efter tidigt på morgonen kan Skatteverket stiga in och då ska allting vara korrekt ifyllt. Personalliggaren skall fyllas i varje dag, utan några undantag och kraftiga böter kan råda om man ej uppfyller dessa krav.

Ett annat misstag som många gör, är att kasta in personalliggaren under någon hylla och har svårt för att hitta den sen när väl skatteverket dyker upp. Det är jätteviktigt att personalliggaren ligger på en plats som är lättåtkomlig.

elektronisk personalliggare

De flesta tänker på en grön bok när man hör ordet personalliggare. Nu för tiden är elektroniska personalliggare mycket vanliga i alla ovan nämnda branscher. I byggbranschen är det dessutom ett krav på elektroniska personalliggare, allt för att minska svartjobben och öka säkerheten, Det innebär helt enkelt att man för in all information om personen som vistas på området. Man får inte komma in om man inte anmäler sig elektroniskt och när man anmäler sig så dyker det upp i ett system där andra kan uppmärksamma att man har anmält sig. Skillnaden mellan traditionell personalliggare och elektrisk är att man inte kan på något sätt fuska eller bedra systemet med det sistnämnda valet.

admin