Vad är en Travers?

Travers eller traverslösningar är en variant av takmontering som underlättar förflyttning av tunga lyft och laster, traverslösningar är i regel en lyftkran vars solida konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Travers är en del av det stora samlingsnamnet lyftutrustning, förutom det faktum att en travers är specifik monterat i taket i en arbetslokal som hjälpmedel vid konstruktion av tyngre föremål inom verkstadsindustrin. Travers är utrustad med stålvajrar samt block som har sitt syfte att ändra riktning på en dragkraft, i många fall finns det istället för block någonting som heter talja, enkelt förklarat som två ihopsatta block. I andra fall har traverslösningar någonting som heter telfer som i regel är en lyftanordning som oftast hör ihop med en traverskran, det är telfern som vanligtvis rullar under balken, och själva lyftdonet under telfern höjs och sänks av en krok med hjälp av kättingar eller linor. Detta är grunden till en så kallad travers eller traverslösning. 

En travers styrs oftast på så sätt att det används en kontroll för automatisk radiostyrning, vilket innebär att man har en kontroll med olika alternativa knappar som används för att styra de traverslösningar man har. Traverslösningar kan lyfta upp till flera hundra ton beroende på produktmodell och därav underlätta dina medarbetares fysiska belastning samt effektivisera arbetet i era arbetslokaler. Traverslösningar finns i flera olika produktmodeller beroende på vad ditt företag är i behov av, det finns produktmodeller som går både vertikalt och horisontellt, alternativt vertikalt eller horisontellt. Du kan även välja en travers med hängtraverskran, underhängande traverskran eller en klassisk traverskran som är försedd med antingen en kättingtelfer eller lintelfer. 

Alla produktmodeller har olika egenskaper och funktioner som kan användas till olika arbetsuppgifter och olika vikter. Därför rekommenderas det att ta kontakt med försäljaren och diskutera vilka behov ni som företag har i era arbetslokaler samt befintliga arbetsuppgifter som utförs dagligen och vilken typ av produktmodeller som kan möta det behovet. 

Nyttan som en travers tillför är en optimerad arbetslokal och utnyttjande av den redan befintliga arbetsplatsen utan att omkonstruera era arbetsmoment. Att använda sig utav traverslösningar i arbetslokalen hjälper utövaren att hantera manöverhandtaget med hög distinkthet och som i sin tur kan effektivisera sina arbetsmoment tillsammans med sin travers. Tanken av ett nyttjande av traverslösningar är inte enbart för att öka företagets produktion utan även för att bidra till en mer ergonomisk och säker arbetsplats för samtliga medarbetare.

admin