Vad är en Travers?

Travers eller traverslösningar är en variant av takmontering som underlättar förflyttning av tunga lyft och laster, traverslösningar är i regel en lyftkran vars solida konstruktion består av en kranbrygga som vilar på fasta balkar. Travers är en del av det stora samlingsnamnet lyftutrustning, förutom det faktum att en travers är specifik monterat i taket i en arbetslokal som hjälpmedel vid konstruktion av tyngre föremål inom verkstadsindustrin. Travers är utrustad med stålvajrar samt block som har sitt syfte att ändra riktning på en dragkraft, i många fall finns det istället för block någonting som heter talja, enkelt förklarat som två ihopsatta block. I andra fall har traverslösningar någonting som heter telfer som i regel är en lyftanordning som oftast hör ihop med en traverskran, det är telfern som vanligtvis rullar under balken, och själva lyftdonet under telfern höjs och sänks av en krok med hjälp av kättingar eller linor. Detta är grunden till en så kallad travers eller traverslösning. 

En travers styrs oftast på så sätt att det används en kontroll för automatisk radiostyrning, vilket innebär att man har en kontroll med olika alternativa knappar som används för att styra de traverslösningar man har. Traverslösningar kan lyfta upp till flera hundra ton beroende på produktmodell och därav underlätta dina medarbetares fysiska belastning samt effektivisera arbetet i era arbetslokaler. Traverslösningar finns i flera olika produktmodeller beroende på vad ditt företag är i behov av, det finns produktmodeller som går både vertikalt och horisontellt, alternativt vertikalt eller horisontellt. Du kan även välja en travers med hängtraverskran, underhängande traverskran eller en klassisk traverskran som är försedd med antingen en kättingtelfer eller lintelfer. 

Alla produktmodeller har olika egenskaper och funktioner som kan användas till olika arbetsuppgifter och olika vikter. Därför rekommenderas det att ta kontakt med försäljaren och diskutera vilka behov ni som företag har i era arbetslokaler samt befintliga arbetsuppgifter som utförs dagligen och vilken typ av produktmodeller som kan möta det behovet. 

Nyttan som en travers tillför är en optimerad arbetslokal och utnyttjande av den redan befintliga arbetsplatsen utan att omkonstruera era arbetsmoment. Att använda sig utav traverslösningar i arbetslokalen hjälper utövaren att hantera manöverhandtaget med hög distinkthet och som i sin tur kan effektivisera sina arbetsmoment tillsammans med sin travers. Tanken av ett nyttjande av traverslösningar är inte enbart för att öka företagets produktion utan även för att bidra till en mer ergonomisk och säker arbetsplats för samtliga medarbetare.

Nordiska vinterdäck

Det vanligaste är att man talar om odubbade eller dubbade vinterdäck, men gällande friktionsdäck finns det däck med två olika sorters gummiblandning. Dessa kallas nordiska eller europeiska vinterdäck. Det som skiljer däcken åt är den gummiblandning de är gjorda av.

Europiska vinterdäck
Dessa vinterdäck används i de delar av Europa där det råder mer barmark, vägbanan är våt och lite slaskig, och dess gummi har en hårdare konsistens. Är du osäker på vilken däcksort som passar din bilmodell och det väglag som råder där du kör ofta, kan du kontakta närmaste däckverkstad som gärna hjälper till att förklara och visa passande däck.

Nordiska vinterdäck
Dessa däcks gummiblandning är mjukare och det för att bevara greppet och köregenskaperna, även vid ordentlig kyla. Däcken passar bäst att köra på vägar där det är mycket snö och is, om det däremot är för varmt kan de kännas svampaktiga att köra på. Nordiska däck passar därför bäst där det är kallt som uppe i norr.

Populärare och bättre
De nordiska vinterdäcken har blivit både populärare och bättre med åren. De har bra prestanda när det gäller ljudnivå, säkerhet och rullmotstånd. De fungera optimalt efter nordiskt klimat medan de europeiska vinterdäcken passar bäst för att köra på varmare bredder. Om du använder nordiska vinterdäck på din bil ska de sitta på 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Lagen gäller lätta och tunga fordon och även fordon som är registrerade i ett annat land.

Med vinterväglag menas att det finns is, frost eller snö på vissa vägar. Även om de nordiska vinterdäcken får användas året om är det tryggast att byta mellan sommardäck och vinterdäck enligt hållande regler.

Hur du känner igen nordiska vinterdäck
Däcken kallas ”sajpning” eftersom de har mönster som är sicksackformade, kanterna greppar bättre tag på is och snö. Nordiska däck har mycket fler sajpningar än de europeiska och ger bättre säkerhet i de kalla klimaten. Nordiska friktionsdäcks slitbanekant är ofta vassare än de europeiska däckens som mer liknar sommardäckens runda kant.

E-cigaretten ersätter cigaretten

Idag finns flertalet instanser och funktioner i samhället som försvårar friheten till att röka var och hur man vill. Cigaretter är idag en hårt beskattad handelsvara, som våra politiker försöker fasa ut ur samhället genom att införa rökförbud inomhus och nyligen även på uteserveringar. Anledningen till att politikerna vill minska användandet av cigaretter är de kostsamma och hälsofarliga konsekvenserna som produkten ger. Dessutom finns det en del följdsjukdomar som cigaretter kan ge, och de bekostas av både samhället och individen själv.För att minska antalet användare av cigaretter har politiker försökt försvåra användningen av cigaretter, men faktum kvarstår att cigaretter har en social funktion i sociala tillställningar och sammanhang. På det senaste har därför e-cigg blivit allt mer populära, då dessa till skillnad från cigaretter inte innehåller skadliga tungmetaller eller tjära.

röka ecigg

E-cigg producerar ingen fränt doftande rök, utan istället vattenånga, som luktar utefter vilken smak man har på vape-juicen. På grund av att e-cigg inte skapar en illaluktande rök som cigaretter gör, så har e-cigg blivit mer socialt accepterade att nyttja i sällskap. Men vapen har också blivit en ersättare hos många tidigare rökare, då den inte är lika strängt kontrollerad av lagar som cigaretten. Med e-ciggen slipper man dessutom många av de hälsoskadliga ämnena som är kopplade till rökning.

Köpa ecigg online

Till följd av ökat intresse av vape och e-cigaretter har allt fler butiker och webbutiker börjat sälja vape med diverse tillbehör. Man kan nu köpa allt från vape-juice som innehåller nikotin till nikotinfria juicer i olika smaker. Det är en marknad som ständigt växer och anpassar sitt utbud utefter konsumenternas förfrågningar. Men att vapen och e-cigaretten har ökat i intresse hos många ser man inte endast på att allt fler butiker erbjuder tillbehör eller e-cigaretter. Man ser också ute i samhället hur allt fler människor ersätter den traditionella cigaretten mot e-cigaretten.

Viktigt med fallskyddsutbildning vid höghöjdsarbeten

Fallskyddsutbildning

I arbetslivet finns det många som behöver utföra sina arbetsuppgifter på hög höjd, till exempel vid byggnadsarbeten, olika industriarbeten och el- och vindkraftsarbeten. Då gäller det att vara rätt skyddad genom att ha fallskyddsutrustning och att kunna använda den på rätt sätt. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att personer som arbetar på över två meters höjd där det inte finns skyddsräcken får instruktioner och övning när det gäller säkerheten.

Har man inte rätt kunskaper och använder utrustningen på fel sätt kan det vid en fallolycka leda till svåra skador och även dödsfall. På byggarbetsplatser är fallolyckor den vanligaste olyckstypen; därför är det mycket viktigt att låta personalen på höghöjdsarbeten gå en fallskyddsutbildning om skyddssystemet och skyddsutrustningen, hur dessa fungerar och hur de ska användas. Med rätt utbildning kommer de som arbetar känna sig trygga och kunnan utföra sina uppgifter på hög höjd på ett säkert sätt. Det finns många som erbjuder kurser i fallskyddsutbildning.

Vad innehåller en fallskyddsutbildning

En fallskyddsutbildning ger en grundläggande genomgång av fallskydd både i teori och praktik. Deltagarna får lära sig vilka lagar och regler som gäller, bland annat vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Man går igenom hur utrustningen fungerar och hur den används i olika situationer, hur man tar den på sig, hur man kontrollerar den och hur den ska underhållas. Man lär sig vilka risksituationer som finns och hur de undviks. Man får också lära sig hur man ska agera om en arbetskamrat råkar ut för en olycka.

Naturligtvis ingår också praktiska övningar för att se hur allt fungerar i verkligheten. De som har gått en fallskyddsutbildning kan sedan jobba säkert och tryggt på hög höjd. Det är av stor vikt på en arbetsplatsatt att alla har gått en sådan utbildning. Med rätt utrustning och kunskaper i fallskydd kan undvikas många olyckor.

People Crossing Borders to Relocate

We often see migrants on television, crossing borders in many parts of the world, in an effort of relocation to escape starvation, abuse and death. This usually happens in the world’s conflict zones.

The Displaced People

In recent times, around 500,000 Yemenis and over 100,000 Burundians were forced to flee into neighbouring nations. In case of Syria, a whopping 7.5 millions natives were displaced internally, with many among them crossing borders in search of refuge and shelter.

As mind-numbing statistics reveal, in the year 2013 alone, there were “international migrants” amounting to an incredible 232 million. Among these unfortunate people are asylum seekers, economic migrants as well as refugees. And they have crossed borders, legally or otherwise, in order to escape persecution, disaster or just to look for better lives. Undoubtedly, this statistics is grossly underestimated.

International Immigrants in Various Countries

Significantly, nearly 50 percent of international migrants reside in 10 countries, and 46 per cent among them have found their homes in the USA. Furthermore, 13 million people migrated from Mexico, a country that has a largely open border with the U.S. Other major immigrants include 2.2m from China and 2.1 from India. This makes the country the largest in the number of immigrants hosted.

Russia comes next, with immigrants from east while states of the former USSR: namely Kazakhstan and Ukraine. Europe also has its own share of migrants, notably from Algeria and Turkey, in France and Germany respectively. At the same time huge masses of migrant workers of South Asian origin reside and work in Saudi Arabia as well as the many other Gulf nations. In fact in the UAE alone, international migrants comprised of an overwhelming 84 percent of the nation’s population.

There is also several other reasons of why you would like to relocate. Perhaps your company wants to expand outside your region and then you would want to use a good relocation service to do everything for you. You would need new housing for your employees and staff and you need a new office. Those things might be difficult for you when you don’t know anybody in the country you are aiming to relocate to.

Special Mention: Syria

In fact Syria remains the major country from where refuges flock to industrialized nations, these days. This means that the burden of this falls increasingly on the developing countries of the world.

En artikel om takstolar

Med tiden som går, så kan man märka av att takstolar är något som blivit väldigt populärt och används numera alltid när det väl behövs. För att definiera ordet takstolar, kan man säga att den här produkten levereras till både hallar, småhus, lantbruk samt flerbostadshus i dagsläget. Det som speciellt kännetecknar takstolar, är att de som arbetar med dessa produkter har på ett mer eller mindre sätt erfarenhet av bland annat produktion samt konstruktion av dessa produkter.

Anlita ett företag som arbetar med dessa produkter

Innan man bestämmer sig för att beställa takstolar, så är det oerhört bra att man ser till att anlita ett företag som på ett mer eller mindre sätt har en bred kompetens samt erfarenhet inom dessa frågor. Ett företag som med andra ord har arbetat med detta kommer leda till att du som kund inte alls behöver vara orolig över att något inte ska gå rätt till. Se därför till att den produktionsutrustningen som finns hos ett företag, består av en väldigt hög teknisk standard som med andra ord ska kunna klara av det som man efterfrågar. Detta bidrar till att det skapar en trygghet för dig som ska beställa takstolar och kan därmed känna dig säker med beställningen.

takstolar

Vilka är fördelarna med takstolar och vad används dem till?

Det finns många fördelar samt användningsområden som man har med takstolar och dessa är som följer:

  • Låga kostnader och som leder till stordriftsfördelar.
  • Det ger synergieffekter på dig om du anlitar ett företag som är störst i Sverige.
  • Skapas en långsiktig trygghet som ger en styrka i ekonomin.
  • En konstruktion som är stabilare samt att totalkostnaden som blir lägre, och ger därtill spännvidder som är stora i sitt stycke.
  • Det skapar helhetslösningar när man bestämmer sig för takstolar.
  • Man kan få redan i ett tidigt skede, konsulteringshjälp.

Ta hand om din bil

Bilen är nutidens bästa vän till människan, just för att den håller i så många år samt tar en till olika platser oavsett väder. Dock är det precis som allt annat att ju längre tiden går desto skörare blir bilen. Trots att man har investerat i en bra bil så behöver bilen omvårdnad kanske inte varje år men minst vartannat år. Detta för att den skall fungera fläckfritt och ”leva längre”. Alla har inte tillgång till garage eller har pengar att fixa sin bil varje år. Det behöver man inte heller göra men små förändringar och förbättringar kan göra stor skillnad.

Har man en bil där man känner att den utgör en fara för samhället vid körning så skall man definitivt ta in den till en bilverkstad i Växjö. De flesta verkstäder gör en gratis bedömning om vad som behöver göras samt ger en offert. På så vis kan man som ägare förbereda sig på hur mycket en reparation kommer kosta. Många skjuter på det tills det är dags för besiktning men då kanske man inte har de pengar som krävs för att bilen skall gå igenom.

bilverkstad i växjö

Ett tips är även att ta in bilen till en verkstad för småfel som kan göra skillnad i längden. Man behöver inte vänta tills hela bilen kraschar. I Sverige är det extra viktigt att ha en fungerande bil beroende på var i landet man bor. Uppe i Norrland så kan det bli väldigt kallt under vinterhalvåret samt väldigt halt på vägarna. Då måste ljusen, bromsarna samt värmen i bilen fungera korrekt för att undvika olyckor. Bor man i Växjö så finns det ungefär 127 stycken verkstäder att välja mellan. Enligt en undersökning gjord av Statistiska Centralbyrån fanns det i slutet av år 2016 hela 42 815 bilar registrerade i Växjö. Då området ligger hyffsat högt upp i Sverige så beräknas det även vara en hel del bilar som behöver renoveras under årens alla årstider.

Vikten av rätt belysning i handeln

Att använda sig av rätt belysning oavsett plats är förstås mycket viktigt, det känner de allra flesta till. I hemmet används belysning både till att skapa stämning och fungerande ljus för olika funktioner (ex. vid läsning). När det handlar om butiksmiljöer så är det i allra högsta grad viktigt att belysningen blir helt rätt, i synnerhet när det gäller att promota sina produkter.

Varför är detta då så viktigt? Hittar inte kunderna butikens produkter ändå? Jo, kanske, men här handlar det om att ge varorna en så bra exponering som möjligt för att kunderna absolut inte ska missa dem. Rätt belysta varor ger en ”se mig”-känsla som ska leda kunden på rätt väg.

Hur korrekt butiksbelysning arrangeras i varje given situation varierar mycket. Ibland kan det handla om ganska avancerade arrangemang, medan det vid andra tillfällen kan ordnas med ganska enkla medel. Eftersom det dock handlar om att ge en ”highlight” för de produkter det berör, bör man använda sig av lampor som är något starkare än den vanliga butiksbelysningen – det måste helt enkelt skapas en kontrast till det andra. Det är först genom denna kontrast som något annat drar till sig uppmärksamhet. Genom att synliggöra produkterna genom ljussättning låter man ögat dras mot det som ska exponeras. Klassiskt och ganska simpelt, helt enkelt.

butiksbelysning

Av precis de anledningar som nämns ovan bör man vara sparsam med att använda för mycket av samma knep; belyser man alltför många produkter riskerar det att bli en enda röra där ingenting egentligen får fokus. Har allting samma exponering är det ingenting som sticker ut, vilket får kunden att missa det speciella med arrangemanget.

Att belysa produkter och varor som kräver extra exponering i marknadsföringssyfte används av de allra flesta butiker och varuhus; särskilt de stora butikerna som har massor av varor och där det blir extra angeläget med visuella åtgärder.

Digital elektrisk personalliggare

Skatteverket kräver att man använder en personalliggare i en rad antal branscher. Exempelvis så måste man använda personalliggare i restaurang-, bygg-, tvätt och frisörbranschen. Detta är ett krav som möjliggör enkla kontroller av skatteverket så att allting går rätt till. Det är en trygghet för både kunder och arbetare. En synlig personalliggare som är rätt ifylld är ett gott tecken och det ger ett bra intryck när man stiger in i en lokal. Här fyller man i vilka som har arbetat under dagens gång. Information som skall framgå är hur många timmar man har jobbat under dagen. Det är även viktigt att fylla i den elektroniska personalliggaren innan man ska stänga ner för dagen. Dagen efter tidigt på morgonen kan Skatteverket stiga in och då ska allting vara korrekt ifyllt. Personalliggaren skall fyllas i varje dag, utan några undantag och kraftiga böter kan råda om man ej uppfyller dessa krav.

Ett annat misstag som många gör, är att kasta in personalliggaren under någon hylla och har svårt för att hitta den sen när väl skatteverket dyker upp. Det är jätteviktigt att personalliggaren ligger på en plats som är lättåtkomlig.

elektronisk personalliggare

De flesta tänker på en grön bok när man hör ordet personalliggare. Nu för tiden är elektroniska personalliggare mycket vanliga i alla ovan nämnda branscher. I byggbranschen är det dessutom ett krav på elektroniska personalliggare, allt för att minska svartjobben och öka säkerheten, Det innebär helt enkelt att man för in all information om personen som vistas på området. Man får inte komma in om man inte anmäler sig elektroniskt och när man anmäler sig så dyker det upp i ett system där andra kan uppmärksamma att man har anmält sig. Skillnaden mellan traditionell personalliggare och elektrisk är att man inte kan på något sätt fuska eller bedra systemet med det sistnämnda valet.

Utlandsstudier – att välja land

Att studera utomlands är något som många drömmer om. Utlandsstudier är på många sätt den absolut bästa kombinationen av nytta och nöje. Man reser, upplever ett nytt land och får som student känna på hur det är att leva i det land man studerar i. Det är en unik erfarenhet som man inte får som turist i ett land. Samtidigt får man också en bra merit att visa upp på sitt framtida CV: Att både kunna anpassa sig till ett nytt land och nytt skolsystem samt klara av studier på ett annat språk och våga resa iväg ensam.

Vilket land ska man välja?

Det kan vara svårt att veta var man ska börja när man letar länder och städer att studera i, det finns ju så många möjligheter. Man kan börja med att fundera på vilka språk man själv kan och/eller vill utvecklas inom. Är det språk man främst vill bli bättre på kan man välja något land där detta språk talas. Ska man studera t.ex. matematik eller avancerade tekniska ämnen kanske man bör välja ett land där man redan kan språket ganska väl så att man förstår de avancerade akademiska resonemang som behövs inom dessa ämnen. Kanske vill man gå på en specifik skola man hört talas om och som ligger i en viss stad? Hur är det med finansiering av studierna? Vissa universitet och högskolor har utbyte med svenska motsvarigheter och gör att man som svensk student inte behöver betala dyra terminsavgifter. Detta påverkar också valet

Har man rest långt och studerat flitigt vill man kanske roa sig också. Är man ute efter äventyr och upplevelser får man fundera på om storstad eller naturupplevelser lockar.

Att det finns många val av länder och städer att studera i kan göra valet knepigt, men om man har några favoriter kan man även låta ekonomi, språkkunskaper och fritidsönskemål avgöra valet. Nästan oavsett var man väljer att studera utomlands blir det en nyttig och fantastiskt rolig erfarenhet!

utlandsstudier