Vikten av rätt belysning i handeln

Att använda sig av rätt belysning oavsett plats är förstås mycket viktigt, det känner de allra flesta till. I hemmet används belysning både till att skapa stämning och fungerande ljus för olika funktioner (ex. vid läsning). När det handlar om butiksmiljöer så är det i allra högsta grad viktigt att belysningen blir helt rätt, i synnerhet när det gäller att promota sina produkter.

Varför är detta då så viktigt? Hittar inte kunderna butikens produkter ändå? Jo, kanske, men här handlar det om att ge varorna en så bra exponering som möjligt för att kunderna absolut inte ska missa dem. Rätt belysta varor ger en ”se mig”-känsla som ska leda kunden på rätt väg.

Hur korrekt butiksbelysning arrangeras i varje given situation varierar mycket. Ibland kan det handla om ganska avancerade arrangemang, medan det vid andra tillfällen kan ordnas med ganska enkla medel. Eftersom det dock handlar om att ge en ”highlight” för de produkter det berör, bör man använda sig av lampor som är något starkare än den vanliga butiksbelysningen – det måste helt enkelt skapas en kontrast till det andra. Det är först genom denna kontrast som något annat drar till sig uppmärksamhet. Genom att synliggöra produkterna genom ljussättning låter man ögat dras mot det som ska exponeras. Klassiskt och ganska simpelt, helt enkelt.

butiksbelysning

Av precis de anledningar som nämns ovan bör man vara sparsam med att använda för mycket av samma knep; belyser man alltför många produkter riskerar det att bli en enda röra där ingenting egentligen får fokus. Har allting samma exponering är det ingenting som sticker ut, vilket får kunden att missa det speciella med arrangemanget.

Att belysa produkter och varor som kräver extra exponering i marknadsföringssyfte används av de allra flesta butiker och varuhus; särskilt de stora butikerna som har massor av varor och där det blir extra angeläget med visuella åtgärder.

admin