Viktigt med fallskyddsutbildning vid höghöjdsarbeten

Fallskyddsutbildning

I arbetslivet finns det många som behöver utföra sina arbetsuppgifter på hög höjd, till exempel vid byggnadsarbeten, olika industriarbeten och el- och vindkraftsarbeten. Då gäller det att vara rätt skyddad genom att ha fallskyddsutrustning och att kunna använda den på rätt sätt. Enligt lag har arbetsgivaren ansvar för att personer som arbetar på över två meters höjd där det inte finns skyddsräcken får instruktioner och övning när det gäller säkerheten.

Har man inte rätt kunskaper och använder utrustningen på fel sätt kan det vid en fallolycka leda till svåra skador och även dödsfall. På byggarbetsplatser är fallolyckor den vanligaste olyckstypen; därför är det mycket viktigt att låta personalen på höghöjdsarbeten gå en fallskyddsutbildning om skyddssystemet och skyddsutrustningen, hur dessa fungerar och hur de ska användas. Med rätt utbildning kommer de som arbetar känna sig trygga och kunnan utföra sina uppgifter på hög höjd på ett säkert sätt. Det finns många som erbjuder kurser i fallskyddsutbildning.

Vad innehåller en fallskyddsutbildning

En fallskyddsutbildning ger en grundläggande genomgång av fallskydd både i teori och praktik. Deltagarna får lära sig vilka lagar och regler som gäller, bland annat vad som står i Arbetsmiljöverkets författningssamling. Man går igenom hur utrustningen fungerar och hur den används i olika situationer, hur man tar den på sig, hur man kontrollerar den och hur den ska underhållas. Man lär sig vilka risksituationer som finns och hur de undviks. Man får också lära sig hur man ska agera om en arbetskamrat råkar ut för en olycka.

Naturligtvis ingår också praktiska övningar för att se hur allt fungerar i verkligheten. De som har gått en fallskyddsutbildning kan sedan jobba säkert och tryggt på hög höjd. Det är av stor vikt på en arbetsplatsatt att alla har gått en sådan utbildning. Med rätt utrustning och kunskaper i fallskydd kan undvikas många olyckor.

admin